Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324-2012

Редколегія

Головний редактор

Єгоров Богдан Вікторович
доктор техн. наук, професор кафедри технології зерна і комбікормів, ректор, академік УТА, член-кореспондент НААН України, академік НАНУ, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (ОНТУ), Одеса, Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7526-0315
SCOPUS ID: 56578802600
E-mail: bogdan@onaft.edu.ua
(048) 72-53-284

Заступник головного редактора

Макаринська Алла Василівна
доктор техн. наук, доцент, зав. кафедри Технології зерна і комбікормів, ОНТУ (Одеса, Україна)
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1879-8455
SCOPUS ID: 57192819060
E-mail: allavm2015@gmail.com
(048) 71-24-113
Пітер Сурай
д.біол.н., проф. каф. Біохімії харчування сільськогосподарського університету Годолло (Угорщина), проф. каф. еволюційної біології та екології університету Глазго (Великобританія)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5012-8681
SCOPUS ID: 7005199156

Відповідальний редактор

Турпурова Тетяна Михайлівна
к.техн.н., доцент кафедри технології зерна і комбікормів, ОНТУ (Одеса, Україна)

Редакційна колегія

Іоргачова Катерина Георгіївна
д.техн.н., проф., зав. кафедри Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, ОНТУ, Одеса (Україна)
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3390-1756
Ауельбек Ізтаєв
професор, академік NASc RK, Aлматинський Технологічний Університет (Алмати, Казахстан)
Бакуменко Олександр Борисович
голова Ради директорів Асоціації «Спілка Птахівників України», голова Ради директорів Асоціації «Спілка кормовиробників України» (Київ, Україна)
Гапонюк Олег Іванович
д.техн.н., проф., зав. кафедри Технологічного обладнання зернових виробництв, ОНТУ, Одеса (Україна)
Дробот Віра Іванівна
д.техн.н., професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, член-кор. НААН, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, Національний університет харчових технологій (НУХТ) (Київ, Україна)
Жигунов Дмитро Олександрович
д.техн.н., Зав. кафедри Технології переробки зерна, ОНТУ, Одеса (Україна)
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9435-2266
Йованка Левич
д.н., керівник дослідницького центру «Feed-to-Food Research Centrе», Інститут харчових технологій університету Нові Сад (Сербія)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6473-2564
SCOPUS ID: 36630534000
Ковбаса Володимир Миколайович
Doctor of Technical Sciences, Professor, State Prize of Ukraine in Science and Technology, Head of the Department of Technology baking and pastry, NUFT (Kiev, Ukraine)
Кольо Тенев Дінков
д.техн.н., проф., ректор університету харчових технологій, Пловдив (Болгарія)
Левицький Анатолій Павлович
д.біол.н., професор кафедри технології зерна і комбікормів, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААН України, ОНТУ (Одеса, Україна)
Макарова Ольга Василівна
к.техн.н., доцент кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, ОНТУ (Одеса, Україна)
Мар'яна Петкова
д.н., професор керівник дослідницького центру «Head of Department of Animal Nutrition & Feed Technology Institute of Animal Science», (Сербія)
Марченков Федір Семенович
к.біол.н., заст. директора з наукової роботи ТОВ «Біоконтакт», Київ (Україна)
Олівера Джурагич
доктор, директор інституту харчових технологій, Університет в м. Нові Сад (Нові Сад, Сербія)
Павлов И.
Русенський університет "Ангел Кънчев", професор (Русе, Болгарія)
Станкевич Георгій Миколайович
д.техн.н., професор кафедри технології зерна і комбікормів, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ОНТУ (Одеса, Україна)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0583-8174

Технічний редактор

Цюндик Олександр Григорович
к.техн.н., доцент кафедри технології зерна і комбікормів, ОНТУ (Одеса, Україна)