Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324-2012

Про журнал «Зернові продукти і комбікорми»

Професіоналам зернопереробної галузі професійний журнал.

Науково-виробниче видання «Зернові продукти і комбікорми» включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32) згідно наказу МОН України від 15.10.2019 № 1301 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року» за спеціальностями 181. Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (Свідоцтво: Серія КВ № 25374-15314ПР від 26.12.2022). Журнал «Зернові продукти і комбікорми» зареєстровано Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення. Рішенням ради №1549, протокол №15 від 09.05.2024 (Ідентифікатор медіа: R30-04053)

В сучасному світі важко уявити наше життя без інформації і необмеженого доступу до неї.

Вже стало доброю традицію щорічне проводження в жовтні в Одеському національному технологічному університеті Міжнародної науково-практичної конференції «Хлібопродукти». На одній з таких конференцій у 1997 році при підведенні підсумків, всі учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Хлібопродукти-97» підтримали ідею створення нового науково-практичного журналу в галузі хлібопродуктів і зернопереробки. Прикладом послужили досвід журналу «Зерно і хліб», інформативність журналу «Хранение и переработка зерна», прихильність своїм традиціям журналів «Хлебопродукты» і »Комбикорма», амбіційність журналу «World Graіn» і ємність журналу «Feed Іnternatіonal».

Пройшло три роки з моменту виникнення ідеї створити журнал. Три роки праці, пов’язаної з організацією роботи журналу, вінцем якої стала реєстрація в липні 2000 року державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України нового професійного ім'я - «Зернові продукти і комбікорми».

Засновник журналу - Одеський національний технологічний університет (на той час Одеська державна академія харчових технологій), яка має 112 річний досвід у підготовці фахівців для зернопереробної і харчової промисловості.

Важлива інформація! Наказом Міністерства освіти і науки України №918 від 18 серпня 2021 року Одеська національна академія харчових технологій реорганізована у Одеський національній технологічний університет.

Дотримуючись кращих традицій школи зернових технологій, ми прагнули створити свій стиль, неповторний, пізнаваний, несхожий на інші. В цьому допомагали науковці і виробники зернопереробної галузі. Рішенням Вченої ради ОДАХТ (пр. №1 від 07.09.99р.) були підписані до друку перші матеріали журналу. В січні 2001 року за фінансової підтримки зернопереробних підприємств і комбікормових заводів, а також видавця науково-виробничої фірми „Комбіко” на українському інформаційному полі з'явився перший номер журналу.

За один рік існування науково-практичний журнал „Зернові продукти і комбікорми” встиг міцно зайняти достойне місце в інформаційному просторі нашої галузі, знайшов своїх прихильників і підтримку від науковців і виробників. Професійність журналу та його необхідність визнані рішенням Вищої Атестаційної Комісії України, згідно якого журнал „Зернові продукти і комбікорми” внесено до переліку №9 наукових фахових видань для публікації результатів наукових робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Плата за публікацію відсутня.

Матеріали статей проходять обов’язкове рецензування. Мова видання: українська, англійська.

Науково-практичний журнал «Зернові продукти і комбікорми» виходить щоквартально - чотири рази на рік. Його знають не тільки в Україні, він став популярним і за її межами - в Болгарії, Німеччині, Нідерландах, США, Швейцарії та інших країнах світу. В журналі друкуються результати завершених наукових робіт, апробації нових продуктів, технологій і обладнання, аналітичні огляди, досвід передових підприємств як вітчизняних, так і закордонних, таких як науково-дослідного центру компанії Alltech (США), компаній Speciality feeds and Consulting (Канада), Van Aarsen (Нідерланди), “Degussa” (Німеччина), Prokop (Чехія), “Biohem GmbH” (Німеччина) та багатьох інших. журнал «Зерновые продукты и комбикорма» випускається щоквартально - чотири рази на рік. Его знают не только в Украине, он стал популярным и за ее пределами - в России, Болгарии, Германии, Нидерландах, США, Швейцарии и других странах мира. В журнале печатаются результаты завершенных научных работ, апробации новых продуктов, технологий и оборудования, аналитические обзоры, опыт передовых предприятий как отечественных, так и зарубежных, таких как научно-исследовательского центра компании Alltech (США), компаний Speciality feeds and Consulting (Канада), Van Aarsen (Нидерланды), «Degussa-Evonic» (Германия), Prokop (Чехия), «Biohem GmbH» (Германия), Всероссийского научно-исследовательского института комбикормовой промышленности и многих других.

Колективом журналу створено умови для інформаційного обміну між науковцями і промисловцями через мережу Internet – www.ontu.edu.ua (розділ наука/журнали). Науково-виробничий журнал «Зернові продукти і комбікорми» співпрацює з журналами «Хранение и переработка зерна», «Хлебопродукты», «Ефективне тваринництво та птахівництво», «Харчова наука і технологія», «Зерно і хліб», «Продукти і інгредієнти», «Комбикорма», «Хлебопек», «Feeding Times», «Feed Іnternatіonal».

У 2005 році журнал „Зернові продукти і комбікорми” отримав підписний індекс в каталозі Укрпошти 91963. Сьогодні нашими передплатниками є професіонали зернового і комбікормового бізнесу не тільки України, але і Латвії, Франції, Німеччини, Нідерландів, США й інших країн світу.

З кожним роком росте рівень журналу. Забезпеченню виходу журналу в світ постійно сприяє підтримка наших шановних авторів і читачів, фахівців і професіоналів зернопереробної галузі, видавничого колективу Одеської поліграфічної компанії «Евротойз» та «Спілці випускників ОНТУ». Нам допомагають як самі передплатники, так і прихильність редколегії вже сталим традиціям. По-перше, Ваші листи, дорогі читачі, Ваші зауваження і побажання дозволяють нам вдосконалювати стиль і зміст матеріалів. По-друге, прихильність традиціям забезпечує публікацію аналітичних і прогнозних матеріалів, нових гіпотез, а також результатів завершених досліджень.

Жодному науковому виданню важко вижити без рекламодавців. І ми вдячні всім, хто протягом цих років відгукнувся і підтримав нас, розміщаючи рекламу, допомагав фінансовому становленню видання. І все-таки, ми не перетворилися в рекламний журнал. Ми як і раніше намагаємося зберегти спочатку обраний підказаний Вами стиль.

Журнал «Зернові продукти і комбікорми» вже чотирнадцятий рік поспіль служить інтересам вітчизняних фахівців і запрошує всіх до подальшої співпраці, і бажає Всім, щоб життя завжди було наповнено яскравими, добрими подіями, а кожен новий день приносив щастя і процвітання в професійних справах!

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Тематика журналу посилання

Бізнес модель заснована на засадах спонсорської допомоги. Одним із спонсорів є "Клуб молодих вчених".

З 2014 року наш журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems (OJS) яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації та після публікаційної підтримки. До 31 грудня 2014 року статті можна подавати як електронною поштою так і через платформу OJS, попередньо зареєструвавшись там як користувач. З 1 січня 2015 року матеріали в публікацію будуть прийматися виключно через платформу Open Journal Systems.

Наша теперішня сторінка на Open Journal Systems Посилання

Видавець журналу: Одеський національний технологічний університет.

Підтримка: Центр видання наукової періодики та інформаційної підтримки.

Всі публікації перевіряються на плагіат програмами Unicheck(поточна), Viper, eTXT (попередня).